Seker Pancarının Tür ve Çesitleri


Şeker Pancarının Tür ve Çeşitleri Nelerdir?

Şeker pancarı üretiminde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli faktörlerden biride çeşit secimidir. Çeşit seçilirken aşağıdaki özeliklere dikkat etmek gerekir.

– Ekilen yörenin iklim ve toprak yapısına uygun olmalıdır
– Hastalıklara ve zararlılara dayanıklı olmalıdır.
– Çimlenme gücü ve tarla çıkışı iyi olmalıdır.
– Standartlara göre hazırlanmış ve gerekli ilaçlarla ilaçlanmış olmalıdır.
– Sağlıklı, güvenilir ve ucuz olmalıdır.
– Bölge koşullarına uyumlu olmalıdır.
– Kök-gövde ve şeker verimi yüksek olmalıdır.
– Zaralı bileşiklerin oranı düşük olmalıdır.
– Sapa kalkmaya dayanıklıdır.
– Kolay işlenebilir olmalıdır.
– Makineli hasada uygun çeşitler seçilmelidir.

Pancar (Beta Vulgaris) türü içerisinde morfolojik ve kalite özellikleri ile buna bağlı olarak kullanım alanları farklı olan 4 çeşit bulunmaktadır:

1. B. vulgaris var. cicla,
Pazı veya mangold olarak da bilinir. Yaprakları ıspanak gibi sebze olarak yenilir.
Yaprak ve sapları iyi gelişmiş olup, kök kısmı başparmak kalınlığında ve çatallıdır.

2. B. vulgaris var. curenta,
Kırmızı pancar, salatalık pancar olarak bilinir.

3. B. vulgaris var. rapa,
Hayvan pancarı veya yem pancarı olarak bilinmektedir. Gövdede şeker oranı düşük
olup kök gövde oldukça iridir.

4. B. vulgaris var. saccharifera veya var. altissima,
Şeker üretimi için yetiştirilen şekerpancarıdır.

Şeker üretimi için yetiştirilen B. vulgaris var. ve saccharifera çeşiti de morfolojik, fizyolojik ve patolojik özellikleri bakımından birbirinden önemli derecede farklı olan 7 tip içermektedir:

- E (Ertrag) Tipi Pancarlar: Gövde verimi yüksektir, şeker içeriği düşüktür, yetişme
süresi uzun olup kırmızı topraklarda iyi gelişir ve uzun süreli kuraklıklardan
fazla etkilenmezler.
- Z (Zucker) Tipi Pancarlar: Gövde verimi düşüktür, şeker içeriği yüksektir, gelişme
süreleri kısa olup yaprakları az, kök-gövdeleri küçüktür. Kuraklığa dayanıklı
değildir.
- N (Normal) Tipi Pancarlar: Gövde verimi ve şeker içeriği açısından E ve Z
tipleri arasında yer alır.

Bunlar dışında ZN, NZ, NE ve EN olmak üzere ara tiplerde bulunmaktadır.
Ayrıca bunlara ek olarak son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda:

– ZZ -şeker oranı çok yüksek,
– EE-kök-gövde verimi çok yüksek,
– CR-Cercospora (Yaprak Lekesi) hastalığına dayanıklıdır
– RI-Rhizomania (Pancar Damarı Sarı Lekelilik Virüsü) hastalığına dayanıklıdır.